«η Κάλω, η Μάρμπω και οι καλικάντζαροι»

This slideshow requires JavaScript.

«η Κάλω, η Μάρμπω και οι καλικάντζαροι»,

για 0-100 χρονών

θεατρική ομάδα «Κανένας»

Πολιτιστικός Συλλόγος Ξηροκαμπίου

“Γιατί ο κόσμος για να αλλάξει, πρέπει να αλλάξει η τάξη!”

http://www.youtube.com/watch?v=3GwdWnvrH1g

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s