Ενεργοποίηση//συνάντηση Μαΐου

Αν θέλετε, προτείνετε ημερομηνία επόμενης συνάντησης της Απελπισμένης Νεολαίας Σπάρτης

http://doodle.com/5xy7ecfnvtfq9aag

love

στον κήπο του billy’s cafe, γιατί έτσι μας αρέσει…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s