Ερωτηματολόγιο+ΔΡΑΣΗ /// 3η Συνάντηση!

Συνεχίζοντας την αναζήτηση του ρόλου μας στην διαδικασία καθορισμού της καθημερινότητάς μας.

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Κατά την τελευταία συνάντηση, τέθηκε ως πιο άμεσος στόχος η δημιουργία μιας δεξαμενής ερωτήσεων με πρόθεση την τελική σύνταξη ερωτηματολογίου και κατάθεσής του σε όλους τους υποψήφιους συνδυασμούς, οι οποίοι θα θελήσουν να αποτελέσουν τις διοικητικές Αρχές τα επόμενα χρόνια.Η κοινοποίηση των απαντήσεων θεωρούμε πως θα βοηθήσει, κατά βάση εμάς τους νέους, να μπούμε στην διαδικασία να τους κρίνουμε. Προσπαθώντας να υλοποιήσουμε το στόχο δημιουργήθηκε η εξής φόρμα στο Internet:
Μέσω της πλατφόρμας τα ερωτήματα συγκεντρώνονται, καθώς νόημα στην κίνηση αυτή μπορεί να  υπάρξει  μόνο αν η εμπειρία και η γνώση του καθενός ξεχωριστά, συμψηφιστούν. Ταυτόχρονα θα επιδιωχθεί η υποστήριξη από φορείς, επαγγελματικούς και μη, έτσι ώστε να εξειδικευτούν και να ενισχύσουμε τη σημασία τους.
ΔΡΑΣΗ-Κυριακή 06/04/2014 καθαρισμός αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης
Παράλληλα αναγνωρίζοντας τη δυναμική που δημιουργείται από την πρόθεση να αναπτυχθεί συνέργεια μεταξύ δραστηριοποιημένων ομάδων πολιτών , θεωρούμε ότι αποτελεί ωραία αφορμή για μια σύντομη συζήτηση, η συνάντησή όσων παρευρεθούν την Κυριακή 06/04/2014, στον καθαρισμό του αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης και της παραποτάμιας περιοχής του Ευρώτα, https://www.facebook.com/events/375317039272788/

be there!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s