Συλλογικό ερωτηματολόγιο προς τις Αρχές

Προκειμένου να πάρουμε απαντήσεις, να ασκήσουμε πίεση, να δηλώσουμε πως ως πολίτες είμαστε εδώ, παρακολουθούμε και διεκδικούμε όσα δικαιούμαστε, αποφασίσαμε(ως μια πρώτη δράση) να δημιουργήσουμε ένα ερωτηματολόγιο που θα στείλουμε προς την υφιστάμενη αλλά και τις υποψήφιες δημοτικές αρχές και το οποίο θα ανακοινώσουμε και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να συμβάλλετε με τις δικές σας ερωτήσεις.

https://docs.google.com/forms/d/1n_TFVgMzK2Db4iu6vYpJJb7-E8tKxFC8ASpwsnsgH8M/viewform

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s