Συλλογικό ερωτηματολόγιο προς τις Αρχές

Προκειμένου να πάρουμε απαντήσεις, να ασκήσουμε πίεση, να δηλώσουμε πως ως πολίτες είμαστε εδώ, παρακολουθούμε και διεκδικούμε όσα δικαιούμαστε, αποφασίσαμε(ως μια πρώτη δράση) να δημιουργήσουμε ένα ερωτηματολόγιο που θα στείλουμε προς την υφιστάμενη αλλά και τις υποψήφιες δημοτικές αρχές και το οποίο θα ανακοινώσουμε και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να συμβάλλετε με τις δικές σας ερωτήσεις.

https://docs.google.com/forms/d/1n_TFVgMzK2Db4iu6vYpJJb7-E8tKxFC8ASpwsnsgH8M/viewform