Ερώτηματα προς: Περιφέρεια Πελοποννήσου-Δημοτική Αρχή του Δήμου Σπάρτης

Όσον αφορά στις διαδικασίες σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 – 2020(νέα ΕΣΠΑ) που ακολούθησαν και ακολουθούν τόσο η Περιφέρεια όσο και η Δημοτική Αρχή φαίνεται πως υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις κυρίως όσον αφορά την προβλεπόμενη ενημέρωση προς τους τοπικούς κοινωνικό-οικονομικούς φορείς αλλά και την απαραίτητη διαβούλευση με αυτούς, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στο σχεδιασμό των νέων αναπτυξιακών προτάσεων και σχεδίων (βλ. 1η, 2η και 3η εγκύκλιο σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 – 2020). 

Προκειμένου να πάρουμε απαντήσεις για τα σημαντικά αυτά θέματα που αφορούν τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για τα επόμενα 7 χρόνια, να ασκήσουμε πίεση προς την υφιστάμενη αρχή αλλά και τις υποψήφιες αρχές δηλώνοντας οτι είμαστε εδώ, παρακολουθούμε και διεκδικούμε όσα δικαιούμαστε, αποφασίσαμε να στείλουμε τα παρακάτω ερωτήματα.

 

Ερώτημα προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Με αφορμή την εκδήλωση “Μαζί στο κατώφλι της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020″ που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 για το νέο ΕΣΠΑ παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως και λεπτομερώς σχετικά με το παρακάτω ερώτημα:

Ποιες διαδικασίες διαβούλευσης με τους τοπικούς κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς που ακολουθήσατε κατά το χρονικό διάστημα Απρίλιος 2012 (έκδοση 1ης εγκυκλίου σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 – 2020), ΕΥΣΣΑΑΠ ) μέχρι και σήμερα, προκειμένου να καταλήξετε στη διαμόρφωση της σχετική πρότασης της Περιφέρειας Πελλοποννήσου στα πλαίσια του σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014-2020;

 

Ερώτημα προς την Δημοτική Αρχή του Δήμου Σπάρτης

 Δεδομένης της θεμελιώδους σημασίας του νέου ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που αφορούν την ανάπτυξη στο επίπεδο των Δήμων, στα πλαίσια του δικαιώματός μας να έχουμε ενημέρωση για τα όσα συμβαίνουν στο Δήμο και αδυνατώντας να εντοπίσουμε σχετικές πληροφορίες από τις υπάρχουσες πηγές πληροφόρησης (π.χ. ιστοσελίδα του Δήμου) παρακαλούμε να μας απαντήσετε εγγράφως στα παρακάτω ερωτήματα:

 

α) Ποιες διαδικασίες έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής η παρούσα Δημοτική Αρχή για την κατάρτιση αναπτυξιακών σχεδίων, στα πλαίσια του αναπτυξιακού σχεδιασμού για την περίοδο 2014-2020;

 

β) Έχει συμπεριλάβει στον αναπτυξιακό σχεδιασμό νέα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως η Τοπική Ανάπτυξη  με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων; Και αν ναι, ποιες διαδικασίες διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής ώστε να προετοιμαστούν τα σχετικά αναπτυξιακά σχέδια;

Continue reading “Ερώτηματα προς: Περιφέρεια Πελοποννήσου-Δημοτική Αρχή του Δήμου Σπάρτης”