Ενεργοποίηση για όλη την οικογένεια!!!!

 

anthokosmos la gran huida, aves peces migratorias

Ήδη αναγνωρίστηκε μια ανάγκη των νέων στην προσπάθειά τους να συμμετέχουν στα κοινά.

Γι’ αυτόν το λόγο, προσπαθώντας να γίνουμε άμεσοι και πρακτικοί, να διευκολύνουμε και να διευρύνουμε τον κύκλο συμμετοχής μας, καθώς και οι νέοι δικαιούνται να έχουν οικογένεια, σας προκαλούμε να φέρεται και τα παιδιά σας μαζί.

Δεν έχουμε προσλάβει καμία baby sitter! Απλά έχουμε βρει μερικούς τρόπους για να απασχοληθούν, να κουραστούν, και ύστερα να πάνε να κοιμηθούν πιο εύκολα, την ώρα που εσείς ίσως, προσπαθείτε να φροντίσετε και για το μέλλον του. 

Σκεφτείτε το! Επίσης μπορεί να έχουν και καμιά καλή ιδέα!

Απογειωνόμαστε! Έλα και εσύ!

3o κάλεσμα!!!28 Μαρτίου!!!19:30!!!