Ενημέρωση για 2η συνάντηση – Οδεύοντας προς την 3η!

21 04 υποομαδες

Κατά τη 2η συνάντηση έγινε συζήτηση (πάνω στις ανάγκες μας ως πολίτες του Δήμου Σπάρτης που καταγράφηκαν στην πρώτη συνάντηση) και δημιουργήθηκαν οι παρακάτω υποομάδες:

  • ΑΝΕΡΓΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • ΥΓΕΙΑ (Νοσοκομείο, Κέντρο υγείας, κοινωνικό ιατρείο, κοινωνικό φαρμακείο, .)
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
  • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
  • ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (Ευρωπαϊκά προγράμματα, crowd funding, .)

Οι τίτλοι και το πεδίο αναφοράς  κάθε υποομάδας είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά (οι υποοομάδες από κει και πέρα μπορούν να εντάξουν τις δράσεις τους σε γενικότερα πλαίσια ή να τις εξειδικεύσουν περαιτέρω).

Μια πρώτη δράση που συζητήθηκε πως μπορεί να κάνει η κάθε ομάδα είναι να Continue reading “Ενημέρωση για 2η συνάντηση – Οδεύοντας προς την 3η!”