Σημειώσεις από τη συνάντηση της Δευτέρας 20/01/2014

20140120_22512620140120_22514220140120_225154

Οι ανάγκες μας

ζώντας στο Δ. Σπάρτης

Οι ανάγκες μας

ως πολίτες του Δ. Σπάρτης

Οι υποχρεώσεις μας

ως πολίτες του Δ. Σπάρτης

(Υφιστάμενες) υποδομές: Ποιότητα δημόσιων χώρων (πεζοδρόμια), Άνετη διέλευση – Ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων, Αρχαιολογικό Μουσείο, Δημόσιες τουαλέτες, Συντήρηση αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Συμπεριφορά-Συμμετοχή: Αντι-νταησμός(Αnti-Bullying), Ενεργή Διαβούλευση, Λογοδοσία-Διαφάνεια, Ενημέρωση.

Διαχείριση: Θέσεων εργασίας, Ρύθμιση συλλογής και διαχείρισης απορριμμάτων, Δημοτικά προγράμματα απασχόλησης παιδιών, Αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, Προώθηση τοπικών προϊόντων, Φροντίδα αδέσποτων ζώων, Ανάδειξη της ιστορίας του τόπου,.

Καινούργιων δράσεων: Φεστιβάλ Μουσικής, Αστική συγκοινωνία, Ποδηλατοδρόμοι, Αθλητικές εγκαταστάσεις (Παγοδρόμιο), Κέντρο υγείας, Διαδικτυακή συμμετοχή στα κοινά, Θερινός κινηματογράφος, Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο.

Συμμετοχή- Δημιουργία- Σχεδιασμός με συμμετοχή όλων, Συμβούλιο νέων με λόγο στις αποφάσεις, Δομές υποστήριξης νέων, Λαϊκές συνελεύσεις, Χώρος για την άποψή μας. Υποστήριξη από το Δήμο καινοτόμων ιδεών και προσπαθειών.

Συμμετοχή-Συμπεριφορά: Υποστήριξη συλλογικοτήτων, Διαφάνεια στα Δημοτικά Συμβούλια.

Πρόσβαση: Δημοψήφισμα για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων, στην Ενημέρωση για τα δημοτικά δρώμενα, ψηφιακή δικτύωση.

Έλεγχος: Θεσμοθέτηση ελέγχου αιρετών-αξιολόγηση της δράσης τους, Βέλτιστη και ουσιαστική λειτουργία θεσμών διαβούλευσης.

Συμπεριφορά:Προσωπικό επίπεδο: Ανάληψη ευθύνης, Κριτική, προς τα μέσα. κριτικό πνεύμα, αμφισβήτηση Αυτοαξιολόγηση-Αυτοκριτική.Συλλογικό επίπεδο: Σεβασμός (συμπολίτες περιβάλλον, αποδοχή διαφορετικότητας), Συμμετοχή (κοινά, σωματεία, χωριά, συλλόγους (πολιτιστικοί, επαγγελματικοί), Συνεργασία, Ειρηνική προδιάθεση χωρίς προκαταλήψεις, Ανιδιοτέλεια-Αλτρουισμός, στήριξηΑνοικτοί στην αλλαγή δομών-συνηθειών-κουλτούρα π.χ. διασκέδαση, Διάθεση για γνώσηΕνημέρωση (διοικητικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά), Κριτική, προς τα έξω, Φροντίδα.Δράσεις:Καθαριότητα ανάληψη μικρών αρμοδιοτήτων

Όραμα

Κοινοποίηση αναγκών.

Αφού κατά γενική ομολογία διαπιστώθηκε η ανάγκη για:
 
Συνέχιση της προσπάθειας
Οι συμμετέχοντες στη συνεδρία παρατήρησαν/με την ανάγκη*:
-Για δράση-
Πολιτική
(υποστήριξη , Σαν ομάδα πίεσης (Μεταξύ άλλων παρουσία στα δημοτικά συμβούλια,
ελέγχου διαχείρισης Δήμου), Ομάδα με στοχευμένη δράση.

 -Ενημέρωση-

Για δομές οργάνωσης συλλογικοτήτων και τρόπους παρέμβασης στα κοινά.

 -Να συστηματοποιηθεί η λειτουργίας της ομάδας-

Επιλογή και ιεράρχηση θεμάτων δράσης

(π.χ. Η ανεργία τέθηκε ως κεντρικό θέμα των δράσεων), Δημιουργία ομάδων, Ενεργοποίηση -Συμμετοχή στο σχεδιασμό.

 -Διάδοση-

Των αποτελεσμάτων σε όλους.

-Συμμετοχή-

Περισσότερων πολιτών, Σύνδεση με φοιτητές και άλλες κοινωνικές ομάδες.

*οι ανάγκες που παρουσιάζονται διαμορφώθηκαν με βάση τα σχόλια των συμμετεχόντων πριν την λήξη της συνεδρίας.