// Παλιό Μεταξουργείο

Το παλιό μεταξουργείο είναι η τελευταία από τις φάμπρικες καλλιέργειας μεταξοσκώληκα στην πόλη της Σπάρτης.

Από το Δεκέμβρη του 2014 το παλιό Μεταξουργείο έχει ξεκινήσει και πάλι την παραγωγή.

Αν κάποτε εκεί ο μεταξοσκώληκας γινόταν μετάξι σήμερα, στον ίδιο χώρο,  εκκολάπτονται ταλέντα, δεξιότητες και τέχνες.

Η ομάδα “Activate Now//Ενεργοποίηση Τώρα” στα πλαίσια της συνεργατικής οικονομίας της αυτονομίας, της δια βίου μάθησης και απέναντι στις ολοένα αυξανόμενες κοινωνικοπολιτιστικές ανάγκες πραγματοποιεί στους χώρους του Μεταξουργείου σειρά δράσεων, εκθέσεων, εργαστηρίων.

 

%d bloggers like this: